MotoMagazín     VeteránInzerce     VeteránForum     VeteránKalendář    Jawa Californian    Japonské klasické motocykly           19.7.2024 11:37         
 ÚVOD   INFORMACE  AKCE / REPORTÁŽE  ARCHIV  ČLÁNKY  MAGAZÍN - BLOG  INZERCE      KOMERČNÍ INZERCE  KONTAKTY
MotoMagazínwww.mototechnik.cz

| Jawa Pérák | Pátrání po legendě | Dobové testy | Jawa Pérák na pařížském autosalonu 1946 | Jawa Socovel | Navzdory Gestapu! | Zrod legendy | Jawa Pérák na Sněžce | Barvy pro Péráka | Pérák a přebytečný lem | Jawa Pérák v domácí premiéře | Pérák a rybiny | Pérák 350 | Pérák a tajemné výstavy v New Yorku | Záhadný Pérák | Pérák a přední vidlice | Pneumatiky pro Péráka | Pérák a kryt karburátoru | Pérák a Turbo | Jawa Pérák v domácí reklamě  | Pérák a únik oleje | Pérák a dvojí řízení | Pérák ze stodoly | Z druhé ruky: Jawa Pérák in action | Kývačka s motorem DKW | Kývačka |


Pérák 350
  Autor: Jiří Bartuš


  Díky tajnému válečnému vývoji měli v Jawě po skončení války jasno, kterým směrem se v konstrukci motocyklů vydat. Během postupného rozjezdu výroby předválečných modelů, který značně urychlilo využití zásob ukrytých, probíhala příprava sériové výroby nového modelu, Jawy 250 Pérák. Dvěstěpadesátka, jak bylo již dávno během války plánováno, měla být hlavní náplní poválečné výroby. Rozhodnutí o tom, zda a jaký motocykl nahradí předválečné čtyřdobé třistapadesátky značně ztěžoval předem těžko odhadnutelný poválečný ekonomický a politický vývoj. Za války připravený prototyp lehké sportovní třistapadesátky OHC příliš nezapadal do poválečné situace, ve které se Československo nacházelo. Veřejnost spíše než sportovní motocykl požadovala těžký motocykl, který by ve spojení se sidecarem dokázal nahradit automobil. Navíc dle poválečné dohody motocyklových výrobců připadla výroba motocyklů kubatury 350 cm3 strašnickému Ogaru.

  Součástí rozsáhlých společenských změn, započatých ihned po skončení války, byly snahy o přechod na plánované centrálně řízené hospodářství. Nedlouho po skončení války se zástupci motocyklových výrobců na Ústředním svazu průmyslu dohodli na rozdělení sfér v motocyklovém průmyslu podle objemových tříd. ČZ byla přidělena kubatura 125 cm3, Jawě 250 cm3 a Ogaru 350 cm3. Účelem dohody bylo zamezení vzájemné konkurence jak na domácím trhu, tak při předpokládané expanzi na trzích zahraničních. Původním předpokladem bylo prosadit se na válkou postiženém německém trhu v konkurenci zejména britských motocyklových výrobců.  Směřování konstrukce motocyklů ovlivnily též personální změny ve vedení firem a jejich konstrukčních kanceláří. Nedlouho po květnu roku 1945 musel z Jawy odejít šéfkonstruktér Ing. Dr. Vsevolod Grečenko. Příčinou byl zjevně jeho status ruského emigranta, s názory na Sovětský Svaz díky kterým se stal pro mnoho lidí nepohodlným a jistě byl i v hledáčku sovětské NKVD. Po odchodu z Jawy vystřídal několik pozic od ministerského úředníka po konstruktéra motorů Tatra. Život V. Grečenka ukončila v roce 1948 tramvajová nehoda.

  Ředitel JUDr. Frei, který se taktéž stal nově nastupující garnituře ve vedení Jawy nepohodlný, musel z Jawy odejít nedlouho po té. Nově přijal angažmá v nadřízené pozici v Československých závodech kovodělných a průmyslových (ČZKP, n. p.) a po dehonestační kampani, vedené na jeho osobu v režii StB, byl v roce 1949 nucen utéci z Československa do kanadské emigrace.

 Příčiny zavádění nových pořádků lze přičítat situaci po skončení války, kdy si lidé na pozadí kariérního růstu začali vzájemně vyřizovat účty. V Jawě bylo navíc velmi silné dělnické hnutí, které s příchodem nových změn po květnu 1945 nabralo na síle. Dělnické hnutí se v Jawě formovalo již v době předválečné během dělnických protestů a stávek, které byly ve Zbrojovce Ing. F. Janeček velice časté a díky podpoře intelektuální levice též velice dobře medializované.

 Na místo šéfkonstruktéra Jawy byl jmenován Ing. Josef Josíf, který byl velikou měrou podepsán pod konstrukcí nové dvěstěpadesátky. Po názorových neshodách s Ing. Josífem odešel z Jawy konstruktér Vincenc Sklenář, který pracoval v závodním oddělení kde se věnoval konstrukci závodních čtyřdobých motorů a během tajného válečného vývoje se podílel na vývoji Jawy 350 OHC. Sklenář přijal nabídku od tehdy ještě konkurenční firmy Ogar kde během velice krátké doby dokázal představit konstrukci na svou dobu progresivně řešeného motocyklu s motorem 350 OHC. Situace se změnila v březnu roku 1946, kdy v rámci slučování výrobních podniků státem nařízené centralizace průmyslu byly oba národní podniky Jawa a Ogar začleněny do národního podniku Zbrojovka Brno. Prototypové motocykly Ogar 350 OHC byly tedy dokončeny pod patronací národního podniku Zbrojovka Brno.
 Oba čtyřdobé motocykly Jawa a Ogar byly na podzim roku 1946 vystaveny na autosalon v Paříži. I přes sklizené příznivé reakce konečné rozhodnutí o sériové výrobě ani jedno z nich nepadlo. O tom, jaké motocykly budou moci být vyráběny se v té době již nerozhodovalo u výrobců, ale na jim nadřízených místech. Ještě na konci roku 1946 si ČZKP, n. p. nechaly provést srovnávací test obou motocyklů, avšak zelenou sériové výrobě nedostal ani jeden. Ještě na konci roku 1946 vypadala sériová výroba Ogaru 350 OHC mírně optimisticky, protože jeho výrobu v počtu 1000 kusů předpokládal schválený plán výroby motorových vozidel na rok 1947, ale to byl jen plán.

Jawa 350 OHC na pařížském autosalonu roku 1946. Ogar 350 OHC na pařížském autosalonu roku 1946.


Ogar 350 typ 12


 Není zcela jasné kdy přesně do hry o novou třistapadesátku vstoupil Ing. Josef Josíf, který s kolektivem pracoval na vývoji dvoudobé třistapadesátky odvozené od Jawy 250 Pérák. Takto pojatá koncepce byla zjevně na přelomu roku 1946 a 1947 shledána jako nejperspektivnější a dostala zelenou. Je možné, že dvoudobá třistapadesátka byla chápána jen jako snadné a rychlé zaplnění mezery, dokud se nepodaří dokončit vývoj zcela nových čtyřdobých dvouválců 350 a 500 cm3, o jejichž vývoji bylo rozhodnuto již na konci roku 1946.

 Konstruktér V. Sklenář na konci roku 1947 zamířil na Slovensko pomáhat Ing. Josefu Ullmanovi s vývojem a zahájením výroby motocyklů Manet v Povážské Bystřici, kde si jejich výrobu dokázali, i přes počáteční nesouhlas ČZKS n. p., vyvzdorovat.

 Nové dvoudobé třistapadesátky byly poprvé veřejnosti představeny v říjnu roku 1947 na prvním poválečném autosalonu v Praze (XXVIII. Mezinárodní výstava automobilů 18.10 - 28.10.1947). Pro mnohé z návštěvníků autosalonu bylo překvapením, že nenesly logo Jawa, ale Ogar. Vysvětlení, proč u nové třistapadesátky dostala přednost značka Ogar před Jawou je třeba hledat zejména ve snaze o udržení ochranné známky Ogar v obecném povědomí a též ve snaze o odlišení obou kubatur.

Vzorkové výstavní kusy, vystavené na Autosalonu byly lakovány tmavě modrou barvou a nesly na bocích nádrže velké logo Ogar. Ogar 350 typ 12 v dobovém propagačním letáku.


 Ještě před výstavní premiérou mohla veřejnost spatřit novou třistapadesátku na Šestidenní ve Zlíně (16.9. - 21.9.1947), zde ještě pod značkou Jawa. V tomto případě šlo ale o továrnou upravený soutěžní speciál, který se od motocyklů později vyráběných v sérii v mnoha podstatných detailech lišil.

 Sériová výroba započala v roce 1948 výrobou ověřovací třicetikusové série. Sériové třistapadesátky dostaly upravené logo Ogar (nápis Jawa v tradičním oválu nahradil Ogar) na bocích nádrže a netradiční lakování v odstínu holubí šeď. Pérák v tomto provedení nesl tovární označení Ogar 350 typ 12.

Dvouválcový dvoudobý motor s vertikálně dělenými bloky měl mnoho společných prvků s jednoválcovou dvěstěpadesátkou. Zcela shodná byla i převodovka. Ogar 350 typ 12 v dobové reklamě.

Reklamí leták holandského dovozce, firmy N.V. Adriaan Beers te Rijswijk. Ogar 350 typ 12 v dobové reklamě národního podniku Mototechna.


 Ač třistapadesátkový motor přinesl Jawě Pérák zcela novou úroveň dynamických vlastností, pro sportovně založené motocyklisty však byl jistým zklamáním. Mnozí, zejména závodní jezdci, věřili, že Jawa na předválečnou čtyřdobou tradici naváže i po válce. Dvoutaktní motory totiž neměly v poválečné době dostatek potenciálu k dosažení stejného výkonu jakého dosahovaly tehdejší motory čtyřdobé.


 To, že dvoutaktní technika dostala v poválečné době přednost před čtyřdobou je dáno mnoha faktory, které s sebou přinesla poválečná doba. Jednu z hlavních rolí sehrál jistě šéfkonstruktér Jawy Ing. Josef Josíf, kterému však nelze upřít bohatou invenci a tvůrčí i organizační schopnosti. Rozhodování, jakým směrem se v konstrukci třistapadesátky vydat, jistě nebylo snadné. Zvláště po válce, kdy výrobu tížil nedostatek surovin, pracovních sil a nedostatečné kapacity výroby a dodavatelů, dávaly, dvoudobý motor a unifikovanost dílů s dvěstěpadesátkou, šanci na rychlé uvedení do výroby. Nevyužitím za války vyvinuté čtyřdobé třistapadesátky a nutným vývojem zcela nového čtyřdobého dvouválce ztratila Jawa několik let, důležitých pro včasné etablování se na trhu v této kategorii motocyklů.

Dobový test představený v časopise Motocykl v roce 1949.


 Užívání značky Ogar pro třistapadesátku bylo mnohokrát kritizováno v tisku a nebylo kladně přijato ani veřejností. Nespokojeni s používáním více obchodních značek byli zejména zahraniční prodejci, pro které nebylo snadné propagovat motocykly pod více obchodními názvy.

Jawa 250, ČZ 125 t a Ogar 350 na letáku exportní organizace Kovo. „Motocykly, o kterých se v Americe nejvíce hovoří“ – ukázka z americké reklamní letákové kampaně firmy Jawa Motorcycle Co. Informace o prodeji motocyklů Jawa a ČZ v USA přinášely sporadicky i československé motoristické časopisy.


Jawa 350 typ 12


 Značka Ogar vydržela třistapadesátkám jen po krátkou dobu. Po sérii kritických hlasů bylo na ministerské úrovni rozhodnuto o jejich přejmenování a od 1. září 1949 již z výrobního pásu sjížděly pouze třistapadesátky s logem Jawa a v tradičním červeném laku. Jak uvedl v nekrologu časopis Svět motorů, rozhodnutím o přejmenování fakticky skončila existence značky Ogar, v předválečné době třetího největšího výrobce motocyklů v Československu.

Jawa 350 typ 12 v reklamním letáku exportní organizace Kovo. Reklamní fotografie vznikly zjevně ještě před 1. září 1949, protože lak motocyklu je v holubí šedi. Nádrž však již nese logo Jawa.


Pro motocykly Jawa 350 typ 12, vyráběné po 1. září 1949, se počítalo s tím, že budou opatřeny pryžovými opěrkami na bocích nádrže a na přání zákazníků i bočním stojanem. Motocykl v tomto provedení existoval a objevil se i na některých reklamních letácích.


Kreslený obal propagačního letáku motocyklu Jawa 350. Představení motocykl Jawa 350 ve francouzském časopise Moto Revue v roce 1950. Jawa 350 typ 12 na reklamním letáku národního podniku Mototechna.


Jawa 350 typ 18


 Koncepce motoru Jawa 350 zůstala v základních parametrech nezměněna do dnešních dnů. Ještě během výroby Péráků došlo k mnoha konstrukčním vylepšením, kterými konstruktéři reagovali zejména na poznatky z běžného provozu motocyklů. Ihned zpočátku sériové výroby došlo k přepracování klikového ústrojí a několikrát po sobě bylo změněno vzájemné utěsnění klikových prostorů jednotlivých válců.

 Vylepšení zásadního rázu se Jawa 350 Pérák dočkala v roce 1950, kdy došlo ke konstrukčním změnám na rámu motocyklu, zvětšení průměru brzd na 160 mm a motoru bylo zlepšeno chlazení motoru změnou žeber válců a hlav. V souvislosti s těmito změnami došlo ke změně typového čísla na 18. V této podobě byly třistapadesátky Péráci vyráběny až do roku 1956.

 Změnám se nevyhnul ani sám výrobce motocyklů. Během pokračujících strukturálních změn průmyslu po Únoru 1948, došlo 1. února 1950 k vyčlenění motocyklové výroby ze Zbrojovky Brno, čímž vznikl v samostatný národní podnik Moto Jawa. 8. května 1953 došlo k jeho přejmenování na Závody 9. května, národní podnik a tento název mu zůstal až do poloviny 60. let.


Podpořte MotoMagazín investováním do reklamy na jeho stránkách. Nabídněte své produkty širokému spektru zdejších návštěvníků. Nabízíme širokou škálu možností. Od obrazové reklamy, přes textovou až po PR články.


DISKUSE K ČLÁNKU
Provozovatel serveru nenese žádnou dopovědnost za obsah vložených příspěvků
Zodpovězená témata (2/2): Strana 1 / 1
 Jen se zeptam když 350 ogara přestali k 1.9.1949 dělat jaké logo měla 350 perak na nádrži do roku 1950 kdy se začal dělat perak typ 18. Byl tam znak zbrojovky nebo už komunisty?    [Luboš]    (14. 11. 2017)
Přidat odpověď    (0)
 Velice zajímavý článek, díky kteému jsem si rozšířil znalosti. Žil jsem totiž v domnění, že značka OGAR zanikla již během války.    [Martin]    (05. 05. 2017)
 Ogar se vyráběl i v 50. letech: model 350/354 "Kývačka", v 70. jako označení soutěžních motocyklů kvůli pravidlům FIM (kubatury 125, 175, 250, 350 a 500 ccm), a nakonec v roce 1998 Jawa představila model Jawa 125/810 Chopper, jehož některé modely nesly označení Ogar (snad pro export?; existuje návod a prospekt kde se typ Ogar doslovně uvádí). Nijak se neliší od klasického typu 810, jen nápisem Ogar na kastlíkách.    [Petr]    (20. 05. 2017)
Přidat odpověď    (1)

NOVÉ TÉMA
Pouze pro založení nového diskusního tématu
Diskuse není určena k podávání inzerce. Příspěvky posouzené jako inzerce budou z diskuse odstraněny. K soukromé bezplatné inzerci použijte oddíl Inzerce.
 Jméno:     
 E-mail:     
Nutno vyplnit text a jméno
Upozornění: Vkládejte pouze příspěvky, které souvisí s danou tématikou. Nepatřičné příspěvky budou z diskuse odstraněny.

Tip: V textu můžete používat tyto HTML tagy: <U>, <I>.
Při editaci se Enter bere jako odřádkování, které se zobrazuje.

Nové články
NIPPON RETRO 2023
Česká Tourist Trophy + IRRC 2022
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2022
NIPPON RETRO 2022
Poznatky z renovace Suzuki GS 1000 E
Kývačka s motorem DKW
Kývačka
Druhá soutěž lidových vozítek a scooterů
První soutěž lidových vozítek a scooterů
300 zatáček Gustava Havla + IRRC 2021
Výstava lidových vozítek
Yamaha XJ 600
Lidové vozítko v nálezovém stavu
Jak na rez v nádrži?
Co dokáže udělat prodloužený zadní blatník?
Yamaha FZR 600

PODPOŘTE NÁS
SDÍLENÍM ČLÁNKU

MotoMagazín na facebooku


Témata
INZERCE     Nový inzerát
Japonské motocykly
Poválečné motocykly ČZ
Jawa Pérák
Motocykly JAWA 500 OHC
Motocykly JAWA Bizon
Lidová vozítka
Vozítka Velorex
Manet 90
Kniha vozítka Velorex
Motocyklové vozíky
Motocyklové vozíky PAv
Mopedy Stadion
Sidecary VELOREX
Videoarchiv
Francouzské motocykly
Literatura
OILMASTER
MotoMagazín na Youtube
MotoMagazín na Rajčeti
Motocyklové vozíky PAv - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
Jawa Californian - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
  Dodatky knihy
  Fan club Velorex
Vrchní, zdrhni!
www.jawadily.cz
Jawa ze souboru Naše motocykly
Žebříček článků
300 zatáček Gustava Havla 2019
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Slovácký okruh 2019
Brno Revival 2019
Star Rally 2017
NIPPON RETRO 2019
NIPPON RETRO 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2020
Česká Tourist Trophy - IRRC 2019
Oldtimer Festival 2016
Grand Prix Bugatti 2019
Jarní cena Brna 2018
Pérák 2018
Podzimní MotorTechna Brno 2016
Pérák 2016
Evropský festival Route 66
Bugatti Grand Prix Zlín 2021
Suzuki GSX 1400
III. Pohár motorových dvoukolek
NIPPON RETRO 2018
Setkání veteránů Holešov
Klasici do 500 a 750 cm3 na České Tourist Trophy 2019
Dodatek ke knize VI
Classic Show 2015
Publikování nebo další šíření obsahu serveru motomagazin.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno. © Jiří Bartuš